Now showing items 1-1 of 1

  • Tandberg, Karen Christine (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Den franske kritikeren og kuratoren Nicolas Bourriaud utga boken Esthétique Relationelle i 1998. Boken er et forsøk på å karakterisere en tendens hos en rekke kunstnere på 1990-tallet som jobber med relasjonell estetikk, ...