Now showing items 1-1 of 1

  • Tømmerås, Heidi Hansen (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Å kunne gjøre rede for de objektive kjennemerkene til normativ diskusjon har tradisjonelt vært en utfordring for ikke-kognitivister. Gibbard mener han, med sin norm-ekspressivitiske analyse av normative termer kan gi en ...