Now showing items 1-1 of 1

  • Strandenæs, Siri Nilsson (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Dette studie er en historiografisk undersøkelse av Romerrikets fall. Undersøkelsen har tatt utgangpunkt i et mangfold av forskningslitteratur, som belyser tendenser og karakteristikker med historieforskningen om Romerrikets ...