Now showing items 1-1 of 1

  • Strandbakken, Harald (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Sammendrag På 1970-tallet var venstresiden fremgangsrik, både internasjonalt og i Norge, og det det ble drevet med store mengder politisk aktivisme. En av formene for politisk aktivisme man drev med var solidaritetsarbeid ...