Now showing items 1-3 of 3

  • Rathke, Jens; Strøm, Elin (Book / Bok, 2011)
    Jens Rathke (1769-1855) som senere ble professor i zoologi ved Universitet i Oslo, oppholdt seg fra september 1798 til april 1799 på Madeira for å samle planter for den norske botanikeren Martin Vahl. "Jens Rathkes dagbok" ...
  • Strøm, Elin (Book / Bok, 2017)
    Niels Tønder Lund var det som i samtiden ble betegnet som "Naturelsker eller Naturven". I det lå at han ikke hadde vitenskapen som profesjon, men dyrket den som amatør. Vanlige betegnelser var Natur-Elskere, Botanikens ...
  • Strøm, Elin (Book / Bok, 2007)
    Alle som har skrevet om botanikk, zoologi og mineralogi i dansk vitenskapshistorie, har framhevet den store betydning Naturhistorie-Selskabet har hatt for utviklingen av disse fagene. Alle referer Gosch, men ingen har ...