Now showing items 1-2 of 2

  • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2006)
    Denne studien ser på sider ved semantikken til preposisjonen til i lys av både lingvistisk teori og leksikografisk praksis. Med utgangspunkt i ei kritisk drøfting av artikkelen om til i ei større norsk ordbok blir det vist ...
  • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve; Lind, Marianne; Enger, Hans-Olav (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2011)
    Norsk tillater konstruksjoner der modalverba ville, måtte, skulle, kunne og burde står som eneste verb med et retningsadverbial som utfylling, jf. han vil hjem nå. I denne artikkelen viser vi at selv om det er et nært ...