Now showing items 1-1 of 1

  • Rahimova, Sabina (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Digitalisering har tatt nivået på konvergens i media til et annet nivå de siste årene. Det har tatt oppmerksomheten tilbake på kringkastingsfenomenet. Tradisjonell kringkasting på fjernsyn har blitt introdusert til sosiale ...