Now showing items 1-1 of 1

  • Raddum, Lars Fredrik (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    I april 1989 la regjeringen Brundtland frem et forslag til ny energilov som hadde til hensikt å styrke den politiske styringen av elektrisitetsforsyningen. Proposisjonen ble stanset av Stortinget, og året etter skjedde det ...