Now showing items 1-1 of 1

  • Ose, Dace Dizbite (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne masteroppgaven handler om hvordan den sovjetiske avisen Pravda dekte det globale 1968- opprøret. Utgangspunktet for analysen er en hypotese om at Pravdas dekning av 1968 – opprøret er påvirket av avisens ideologiske ...