Now showing items 1-1 of 1

  • Ormberg, Ellen Johansen (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne oppgaven tar for seg Karl Marx og det fremmedgjorte arbeidet, der arbeideren blir fremmedgjort som et resultat av samfunnets strukturer. Marx tar fremmedgjøringsbegrepet og videreutvikler det fra den hegelianske ...