Now showing items 1-1 of 1

  • Ormaasen, Magnus Øverenget (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne oppgavens tema er dehumanisering. I oppgaven vil det bli presentert en modell og definisjon av dette begrepet. Disse er delvis basert på historiske eksempler, og delvis på sivilisasjonsteorien til Norbert Elias og ...