Now showing items 1-1 of 1

  • Okkenhaug, Øyvind (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Kulturbegrepet romantikk forbindes av de fleste bare med en kunstepoke som bredte seg utover Europa på 1800-tallet. Men den utløsende faktor for denne bevegelsen var resepsjonen av Kant og Fichtes transcendentale filosofi, ...