Now showing items 1-1 of 1

  • Ogundipe, Anne (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne oppgaven undersøker aspekter ved Roland Barthes’ punctumbegrep som muligens kan relateres til ideen om fetisj. Dette gjøres blant annet i håp om at fetisjperspektivet kan bidra i forståelsen av punctums sterke, ...