Now showing items 1-1 of 1

  • Ofstad, Steinar M. (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    I denne masteroppgaven forenes noen av mine interesseområder som er etikk generelt og anvendt etikk spesielt samt politisk filosofi og miljøetikk. For meg er det en nær forbindelse mellom disse områdene. Et av vår tids ...