Now showing items 1-1 of 1

  • Narvhus, Eva Kristin (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Å lese mellom linjene kjønnsforskjeller i lesing er en hovedfagsoppgave skrevet av Eva Kristin Narvhus ved Universitetet i Oslo (Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap) våren 2001. Tema for oppgaven er lesing ...