Now showing items 1-1 of 1

  • Namtvedt, Synne Kjeka (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Denne oppgaven har undersøkt Norges holdninger til folkerettsregler angående kontinentalsokkelen. FN arrangerte i 1958 den første havrettskonferansen, hvor havets folkerett skulle kodifiseres. På denne konferansen fikk ...