Now showing items 1-1 of 1

  • Milde, Svein Harald (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Enhver kron har en mynt og ethvert nyhetsbilde har en bakside. Hersteds utforskes nettopp nyhetsbildets skyggeside. Emnet er nyheter som ikke blir til nyheter. Med utgangspunkt i nyhetsproduksjonen til Norsk Telegrambyrå ...