Now showing items 1-1 of 1

  • Mikkelsen, Mikkel Eskil André (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Oppgavens mål er å belyse joik og joiketradisjoner blant lulesamer i Tysfjord og Hamarøy. Med joikebegreper som inngang til forskningen viser historier om joik hvilken kulturell betydning joik har i området og med det ...