Now showing items 1-1 of 1

  • Mikalsen, Vicky Katarina (Master thesis / Masteroppgave, 2003)
    I denne oppgaven ser jeg på hvordan Landnámabók har spilt en viktig rolle i skapelsen og opprettholdelsen av den islandske identitet. Identitet som etnisk gruppe var essensielt for det islandske samfunnets legitimering og ...