Now showing items 1-1 of 1

  • Lynggard, Trine Lise (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Tvangsekteskap blant minoriteter har vært et av de høyest prioriterte politikkområdene til de to siste regjeringene, og mediene er i stor grad en hovedarena for debatten og politikkutviklingen. Denne studien har fokus på ...