Now showing items 1-20 of 25

 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2007)
 • Lind, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004)
  Afasi er kanskje den mest prototypiske formen for språkvanske vi kjenner til, og lingvistisk kunnskap bør ha en naturlig plass i utforskning av denne og andre typer språkvansker. I artikkelen drøftes forholdet mellom afasi ...
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i de områdene av hjernen som er spesielt involvert i prosessering av språk. Disse områdene finnes hos de aller fleste mennesker i venstre hjernehalvdel. Alle språklige modaliteter ...
 • Haaland-Johansen, Line; Lind, Marianne; Corneliussen, Margit (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2012)
  Denne artikkelen beskriver logopedisk arbeid med en ung kvinne med taleapraksi etter hjerneslag. Det finnes ingen fasit for logopedisk arbeid ved slike vansker. Ulike innfallsvinkler ble brukt i arbeidet som rapporteres ...
 • Lind, Marianne; Sønsterud, Hilda (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2014)
  The present study applies conversation analysis in order to describe the form and function of co-constructed turns in conversations involving one or more persons who stutter. Coconstructed turns are turns at talk that are ...
 • Lind, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2005)
  The article presents an analysis of the means and processes through which an aphasic speaker with severe limitations in spontaneous speech production is able to make a self-initiated, substantial contribution in interaction ...
 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Varlokosta, Spyridoula; Kambanaros, Maria; Soroli, Efstathia; Ceder, Klaudia; Grohmann, Kleanthes; Rofes, Adrià; Simonsen, Hanne Gram; Bjekić, Jovana; Gavarró, Anna; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Munarriz, Amaia; Pourquie, Marie; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Howard, David (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Comparative research on aphasia and aphasia rehabilitation is challenged by the lack of comparable assessment tools across different languages. In English, a large array of tools is available, while in most other languages, ...
 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Background: Verb retrieval is challenging for monolingual and multilingual speakers with aphasia. Previous research on bilingual aphasia shows equivocal results of cross-linguistic transfer and inhibition. Aims: This study ...
 • Svennevig, Jan; Lind, Marianne (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  The unique capability of human beings to communicate through the use of natural language is a skill that is normally developed in the first few years of life and then refined and maintained throughout the lifespan. In ...
 • Lind, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Vinteren/våren 2012 opplevde jeg – en til da frisk kvinne på 43 år – at tunga ikke lystret som før når jeg snakket. Jeg begynte å snuble i konsonantforbindelsene. Ord jeg var vant til å si mange ganger daglig, krevde gradvis ...
 • Lind, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004)
  Flyt – vanligvis kalt taleflyt – er en sentral og sammensatt variabel vi bruker når vi beskriver, kartlegger og vurderer den muntlige språkproduksjonen til barn, unge og voksne med en eller annen form for språk- og/eller ...
 • Eiesland, Eli Anne; Lind, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Hvordan skjønner talere at en allergitablett er en tablett som forhindrer allergi, mens en sovetablett ikke forhindrer søvn? Bruker personer med afasi de samme strategiene som personer uten afasi når de tolker slike ...
 • Rofes, Adrià; Zakariás, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Blom Johansson, Monica; de Aguiar, Vânia; Bjekić, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Hernández Sacristán, Carlos; Kambanaros, Maria; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mavis, İlknur; Méndez Orellana, Carolina; Sör, Ingrid; Lukács, Ágnes; Tunçer, Müge; Vuksanović, Jasmina; Munarriz Ibarrola, Amaia; Pourquie, Marie; Varlokosta, Spyridoula; Howard, David (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Imageability is a psycholinguistic variable that indicates how well a word gives rise to a mental image or sensory experience. Imageability ratings are used extensively in psycholinguistic, neuropsychological, and ...
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan; de Bot, Kees (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  In this study we aim to investigate the naming skills and the strategies used to cope with naming problems in a bilingual (American-Norwegian) male with PPA across three different speech contexts (confrontation naming, ...
 • Lind, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2005)
  Vi skal ta for oss samtalen som begrep og presentere noen grunnleggende begreper for analyse av samtaler (tur, sekvens, reparasjon). Artikkelen tar også opp hvordan samtaleanalyse kan brukes innenfor logopedien, og hvorfor ...
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Background: Semantic feature analysis (SFA) is a treatment approach aimed at enhancing lexical retrieval by improving access to the semantic network in speakers with aphasia. Although there are promising results on trained ...
 • Lind, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2005)
  Når språkevnen på en eller annen måte rammes av sykdom eller skade, påvirker det også den helt sentrale evnen til å bruke språket som et redskap for handling. Denne artikkelen presenterer noen sentrale begreper og fenomener ...
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2008)
  How do speakers with fluent aphasia adapt strategically to difficulties caused by anomia in their speech production? And how does their linguistic behaviour inform our knowledge of the general structure and processing of ...
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Språkvansker har antakelig eksistert så lenge menneskelig språk har eksistert, og det finnes beskrivelser av språk- og talevansker i svært tidlige skriftlige kilder fra oldtidens Egypt, ca. 3000–2200 f.Kr. (Tesak & Code, ...