Now showing items 1-1 of 1

  • Lillejordet, Vegar (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Hvordan har (vest)tyske filmer om Det tredje riket bearbeidet den vanskelige nazifortiden? Hvilke sider ved naziperioden tok de opp, og hvilke ble utelatt? Dette blir besvart ved å analysere ulike filmer utgitt i perioden ...