Now showing items 1-6 of 6

 • Eyþórsson, Þórhallur; Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe; Åfarli, Tor Anders (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2012)
  This article investigates themorphosyntactic status of dative case in Norwegian, Icelandic, and Faroese. We hypothesize that these three languages represent three diachronic stages signalled synchronically by the degree ...
 • Johannessen, Janne Bondi; Salmons, Joseph C.; Westergaard, Marit; Anderssen, Merete; Arnbjörnsdóttir, Birna; Allen, Brent; Pierce, Marc; Boas, Hans C.; Roesch, Karen; Brown, Joshua R.; Putnam, Michael; Åfarli, Tor A.; Newman, Zelda Kahan; Annear, Lucas; Speth, Kristin; Benor, Sarah Bunin; Ehresmann, Todd; Bousquette, Joshua; Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein; Laake, Signe; Golden, Anne; Lanza, Elizabeth; Larsson, Ida; Tingsell, Sofia; Andréasson, Maia; Smits, Caroline; van Marle, Jaap (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  This book presents new empirical findings about Germanic heritage varieties spoken in North America: Dutch, German, Pennsylvania Dutch, Icelandic, Norwegian, Swedish, West Frisian and Yiddish, and varieties of English ...
 • Laake, Signe (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  Målet med denne oppgaven var å utføre en diakron undersøkelse av den syntaktiske strukturen til norrøne og norske nomenfraser. Som teoretisk bakgrunn har jeg brukt generativ grammatikk. Jeg har hatt to hovedfokus. Jeg ville ...
 • Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  The American Midwest is an area that stretches over huge distances. Yet it seems that the Norwegian language in this whole area has some similarities, particularly at the lexical level. Comparisons of three types of ...
 • Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2012)
  Artikkelen tar for seg to myter om det norske språket i den amerikanske Midtvesten. Den ene er at de norsktalende etterkommerne av norske immigranter snakker et antikvarisk norsk. Den andre er at språket deres nærmet seg ...
 • Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2012)
  Midtvesten er et område som strekker seg over enorme avstander. Likevel ser det ut til at det norske språket i hele dette området har en del fellestrekk, særlig på det leksikalske planet. Forfatterne mener at det kan ...