Now showing items 1-1 of 1

  • Kverndokk, Kristin (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    SAMMENDRAG Min hovedoppgave handler om prosesskomposisjon med spesielt blikk på verket Vortex Temporum av den franske komponisten Gérard Grisey (1946-1998). Prosessuelle hendelser og musikalsk kontinuum er sentrale begreper ...