Now showing items 1-1 of 1

  • Fabritius, Marianne (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Oppgaven er en presentasjon av det svenske språket i Finland. Svensk er et av nasjonalspråkene i Finland, men finlandssvensk er i en minoritetssituasjon: 5,7% av befolkningen har svensk som morsmål. For å forstå dagens ...