Now showing items 1-1 of 1

  • Dahl, Marianne (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Sammendrag Denne oppgaven tar for seg talemålet til barn og unge i Sandefjord, presentert gjennom 24 informanter. Materialet ble samlet inn gjennom parvise kvalitative intervjuer. På bakgrunn av dette forsøker jeg først ...