Now showing items 1-1 of 1

  • Backe, Kristin Linnea (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    I forbindelse med denne oppgaven har jeg observert en anerkjent klaverlærers undervisning av tre elever i alderen 12 til 16 år. Deretter ble det gjort et intervju angående hans tanker omkring egen undervisning. Opplysningene ...