Now showing items 1-1 of 1

  • Bache, Anders Georg (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Dette arbeidet baserer seg på arkeologiske og skriftlige kilder om fangsthyttene fra den norske overvintringsfangsten på Svalbard i perioden 1822- 1973. Basert på analyser av dette kildegrunnlaget er målet med oppgaven å ...