Now showing items 1-2 of 2

  • Baadsvik, Halfdan Martin (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
  • Baadsvik, Halfdan Martin (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Vitruvius' De architectura kan leses som et litterært arbeid unnfanget i den augusteiske ånd. Tendensen til å plassere verket i senrepublikkens intellektuelle klima er ikke bestandig berettiget, slik som i forordet til ...