Now showing items 1-1 of 1

  • Aanonsen, Nora (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Utgangspunktet for denne oppgaven er en tekst av Novalis (Friedrich von Hardenberg 1782-1801), "die Christenheit oder Europa. Ein Fragment", skrevet høsten 1799, men først utgitt 1826. Teksten stiller seg inn i en nesten ...