Now showing items 1-1 of 1

  • Aagaard, Teodor Ekblad (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    I norsk, svensk, færøysk, og i noen grad dansk, kan perfektum partisipp av enkelte verb ta verbkomplementer med perfektum partisipp-form (f. eks. Jeg har prøvd å dratt). Jeg omtaler dette fenomenet som partisippkongruens. ...