Now showing items 1-1 of 1

  • Aag, Asbjørn Odin (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Denne masteroppgaven i allmenn litteraturvitenskap undersøker hvordan Friedrich Nietzsches betraktninger om stil og skrivning forholder seg til hans øvrige filosofi. Først forsøkes det å samle Nietzsches mange poetologiske ...