Now showing items 1-1 of 1

  • Aadland, Karen Ravndal (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Denne oppgaven plasserer seg innenfor forskningsfeltet norsk som andrespråk og studiens overordnede formål er å bidra til økt kunnskap om hvordan vi lærer språk. Selv om de fleste i dag er enige om at førstespråket påvirker ...