Now showing items 2070-2089 of 10715

 • Nerli, Linn Carina Hovelsaas (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  I denne oppgaven kartlegges e-bokdebatten i norske aviser, 2012. Temaet diskuteres ofte i løpet av året. Jeg har valgt å følge debatten i fire aviser: Aftenposten, Dagbladet, Dagens Nærings liv og Klassekampen. Det er flere ...
 • Iversen, Trude Synnøve Borge (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
  E-post har i de siste åra kommet som en vanlig kommunikasjonsmåte i hverdagslivet til mange i Norge. Denne oppgaven tar utgangspunkt i 18 personer og deres bruk av e-post. Gjennom kvalitative dybdeintervjuer har jeg fått ...
 • Thompson, Jessica; Wright, David K.; Ivory, Sarah J; Choi, Jeong-Heon; Nightingale, Sheila; Mackay, Alex; Schilt, Flora; Otarola-Castillo, Erik; Mercader, Julio; Forman, Steven L.; Pietsch, Timothy; Cohen, Andrew S.; Arrowsmith, J. Ramon; Welling, Menno; Davis, Jacob; Sciery, Benjamin; Kaliba, Potipher; Malijani, Oris; Blome, Margaret; O'Driscoll, Corey; Mentzer, Susan M; Miller, Christopher E.; Heo, Seoyoung; Choi, Jungyu; Tembo, Joseph; Mapemba, Fredrick; Simengwa, Davie; Gomani-Chindebvu, Elizabeth (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2021)
  Modern Homo sapiens engage in substantial ecosystem modification, but it is difficult to detect the origins or early consequences of these behaviors. Archaeological, geochronological, geomorphological, and paleoenvironmental ...
 • Grulovic, Dragana (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
  In May 2008, China was struck by a massive earthquake that killed closed to 70,000 people. Communities were torn to the ground, and the economic losses were enormous. Ten years have passed since the massive forces took ...
 • Grundseth, Katinka Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
  Gjennom en komparativ analyse av Aftenposten og den indonesiske avisen The Jakarta Post, ser denne oppgaven nærmere på hvilke forskjeller og likheter man kan finne i de to avisenes dekning av kriminalitet. Datamaterialet ...
 • Harbitz, Mariken Bruusgaard (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Kriser kan ta uventede dreininger i dagens samfunn. Verdens Helseorganisasjon gjorde i august 2014 en Public Health Emergency -erklæring, og Ebola-krisen var plutselig et faktum over hele verden. Varselklokkene hadde ...
 • Riis, Boye (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  In the context of controllers for sound synthesis, the keyboard and the mouse are limited as controllers. This has motivated me to develop two hand-held controllers. In this two-part Master's project, the first part is the ...
 • Zhou, Xujia (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
 • Hansen, Mette Halskov; Svarverud, Rune; Li, Hongtao (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Ecological civilization (shengtai wenming 生态文明) has been written into China’s constitution as the ideological framework for the country’s environmental policies, laws and education. It is also increasingly presented not ...
 • Pados, Marianne Giselle Beatrice (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Abstracto La presente tesis estudia la novela Travesuras de la niña mala (2006) de Mario Vargas Llosa a la luz de la picaresca. Según mi hipótesis, la novela en cuestión lleva rasgos característicos de la picaresca tanto ...
 • Räsänen, Joona (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Many people believe that the abortion debate will end when at some point in the future it will be possible for fetuses to develop outside the womb. Ectogenesis, as this technology is called, would make possible to reconcile ...
 • Jensen, Ida Ulleberg (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
  This project aims to understand how the actors in the Ecuadorian environmental movement experience the cooperation with the international development aid industry. The environmental movement is defined here as those working ...
 • Ryste, Bengta (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
  Hovedfagsoppgaven omhandler edelmetalldepotene fra folkevandringstid og vikingtid i Norge. Disse nedleggelsene stammer fra to ulike perioder av forhistorien, noe som naturlig nok har ført til at de tradisjonelt er behandlet ...
 • Rockenberger, Annika (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Whereas in literary studies poststructuralist theory (e. g. deconstruction, discourse analysis, broad concepts of intertextuality, ›Death of the Author‹-claims and several versions of anti-intentionalism) has had – and ...
 • Auestad, Reiko Abe; Tansman, Alan; Vincent, J. Keith (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Endresen, Ingrid Thorseth (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
 • Voldum, Ingar (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Denne masteroppgaven i to deler består av en komplett oversettelse av David Mamets drama Edmond fra 1982 samt en kommentardel som går inn på noen av valgene jeg som oversetter har tatt i løpet av prosessen og bakgrunnen ...
 • Sjåstad, Øystein (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Få norske kunstnere har hatt like stor suksess i Paris som Edvard Diriks (1855–1930). I årene mellom 1899 og 1922, som her kalles «den sene franske perioden», var han godt integrert i det internasjonale avantgarde-miljøet ...
 • Hermansen, Steinar Sørebø (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Sammendrag: Edvard Griegs op. 28 er av de mindre framførte blant hans klaveropus. Jeg har her ønsket å sette et søkelys på dette verket ved en studie og en orkestrering av disse fire klaverstykkene. Jeg har først definert ...