Now showing items 21-40 of 9861

 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1973)
  Sigurd Grieg (posthumt): Noen interessante angelsaksiske drikkehorn, s. 3.<br> Per Oscar Nybruget: Huseby i Stange, Hedmark, s. 8.<br> Sverre Marstrander: Gravrøysene på Mølen, s. 15.<br> Nils Petter Thuesen: Den eldste ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1973)
  Egil Mikkelsen: Fangstinnretninger i veidekunsten, s. 3.<br> Einar Østmo: Om et 130 år gammelt brev fra presten Stabell, samt noe om et formodet steinalders offerfunn, s. 8.<br> Sigurd Grieg: Da de danske gullhorn fra ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1974)
  Nils Petter Thuesen: Solsemhulen i fokus, s. 3.<br> Steinar Sørensen: Refleksjoner omkring en storhaug på Romerike, s. 7.<br> Trond Løken: En gravrøys fra folkevandringstid, s. 14.<br> Kalle Sognnes: Mellomalderen på ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1974)
  Petter B. Molaug: Utgravninger i Gamlebyen, Oslo 1973, s. 3.<br> Jan E. G. Eriksson: Nedre Langgate 45, Tønsberg, s. 5.<br> Inger Helene Vibe Müller: DnC-tomten, Tønsberg, s. 13.<br> Erik Schia: Kort om Skien i ...
 • Unknown author (1974)
  Gutorm Gjessing: Veidekunst i Nord-Norge – litt spreidd småplukk, s. 3.<br> Steinar A. Sørensen: Villsvinjegere og nøttesankere i Idd, s. 10.<br> Egil Mikkelsen: Køllehodet fra Berøy – et nytt funn fra traktbegerkulturen ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Petter B. Molaug: Utgravningene i Gamlebyen, Oslo, s. 4.<br> Erik Schia: Fra åre til røykovn i middelalderens Oslo, s. 9.<br> Trygve Fett: Nye gløtt fra Oslo på 1500-tallet, s. 17.<br> Jan E. G. Eriksson: Hvistendahl-tomten ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Geir Helgen: Fra de lange knivers tid, s. 3.<br> Nils Petter Thuesen: Ogam-innskriftene; piktisk, keltisk og norrønt, s. 8.<br> Per Oscar Nybruget: Refleksjoner omkring krumkniver – en eldre jernaldergrav med krumkniv ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Eskil Hanssen: "Likt og ulikt om semantisk analyse"<br> H. O. Wiull: "Kasus ved sammenlikning — et forsøk på analyse"<br> Einar Bruaas: "Om verbalvalens — en skisse"<br> Arne Torp: "Ei lita utgreiing om verbalvalens. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Tove Bull og Jan Ragnar Hagland: "Dagsnyttspråket i radio – ei gransking av språkbruken i 15 dagsnyttsendingar på nynorsk"<br> Thorstein Fretheim: "Spørreordspørsmål uten spørreord. En studie i norsk talemålsyntaks"<br> ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Otto Hageberg: "Formspråk, tendens og ideologi i Camilla Colletts Amtmandens døttre"<br> Edvard Beyer: "Samfunnsbildet i Vildanden"<br> Rolf N. Nettum: "Samfunnsbildet og samfunnsoppfatningen i Kiellands Jacob"<br> Ingard ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Geirr Wiggen: "Utelatelse av setningsledd"
 • Unknown author (Series / Serietittel, 1975)
  Norskrift, også skrevet NORskrift, var et arbeidsskrift som ble utgitt av Nordisk institutt (seinere Institutt for og nordistikk og litteraturvitenskap, Seksjon for nordisk språk og litteratur og så til slutt Institutt for ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Kjell Ivar Vannebo: "Hvorfor NORSKRIFT – og for hvem?"<br> Ernst Håkon Jahr: "l-fonemet i Oslo bymål"<br> Eskil Hanssen: "Ordforrådet i naturlig talespråk"<br>
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Ljubiša Rajic: "Grunnlagsproblemer i historisk språkforskning II"<br> Einar Bruaas: "Noen spesielle setningskonstruksjoner i norsk"
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Gudleiv Bø: "Om strukturalisme og populærlitteratur — og litt om kjærlighet"
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Vigdis Ystad: "En strukturanalyse av Amalie Skrams roman Sjur Gabriel"<br> Liv Norbom: "Erlebte Rede – form og funksjon"<br> Gudleiv Bø: "To kjærlighetsnoveller av Johan Borgen"<br>
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Eskil Hanssen: "Nominalsyntagme av typen Han Asbjørn i mellomnorsk"<br> G. A. Tanner: "The Use of Retroflex Flap among Children aged 12-16 in Oslo"<br> H. O. Wiull: "Litt om genus i norsk"<br>
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Einar Eggen: "Metafor og metonymi"<br> Einar Eggen: "Hvitsymre i utslåtten - enhet og forskjell"<br> Einar Eggen: "Glimt fra vår mytiske hverdag"<br>
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Olav Solberg: "Kong Eirik og Hugaljod — Ein historisk ballade?"<br> Åsfrid Svensen: "Virkelighetsbildet i fantastisk dikting. En sammenlikning mellom folkedikting (ballader og eventyr) og noen fantastiske fortellinger fra ...