Now showing items 21-40 of 56

 • Johannessen, Janne Bondi; Salmons, Joseph C. (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2012)
  Dette spesialnummeret om norsk språk i Amerika er, for redaktørene og et flertall av bidragsyterne, resultatet av en kort og intens forskningsperiode. Forhistorien er at den ene gjesteredaktøren (Johannessen) ledet et annet ...
 • Johannessen, Janne Bondi (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2003)
 • Johannessen, Janne Bondi (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 1989)
  Denne artikkelen er et forsøk på å avgrense begrepet klitikon på en mer restriktiv måte enn det som er vanlig. Det vil bli argumentert mot en inndeling gjort av Zwicky (1977), hvor klitika er inndelt i tre undergrupper. I ...
 • Johannessen, Janne Bondi (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
 • Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Kosek, Michał; Priestley, Joel (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  This paper presents and describes a modernised version of Glossa, a corpus search and results visualisation system with a user-friendly interface. The system is open source and can be easily installed on servers or even ...
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Nøklestad, Anders (Chapter / PublishedVersion / Bokkapittel, 2010)
  Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, pages 749-758
 • Johannessen, Janne Bondi (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 1998)
  Artikkelen fokuserer diskuterer negasjonsordets plass i setningen, og foreslår at det er flyttet fra en lavere til en høyere posisjon på et tidlig nivå. Evidens for dette kommer fra komplekse setninger, i et komplekst ...
 • Garbacz, Piotr; Johannessen, Janne Bondi (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Imperative clauses in the Nordic languages typically display V1 word order. The referential subject is normally absent, with the exception of Icelandic , where it is normally overt ( Einarsson 1967:159 , Thráinsson 2007:6 ...
 • Johannessen, Janne Bondi (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion, 2003)
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders; Lynum, Andre (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2012)
  In this paper, we describe the Nordic Dialect Corpus, which has recently been completed. The corpus has a variety of features that combined makes it an advanced tool for language researchers. These features include: ...
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Johannessen, Janne Bondi (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  This paper discusses a new online multilingual dictionary between Norwegian, Swedish and Danish aimed at young people, the NMO. It is dicussed w.r.t. lemma selection, types of definitions, and user interface. It is concluded ...
 • Solberg, Per Erik; Skjærholt, Arne; Øvrelid, Lilja; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  The Norwegian Dependency Treebank is a new syntactic treebank for Norwegian Bokmål and Nynorsk with manual syntactic and morphological annotation, developed at the National Library of Norway in collaboration with the ...
 • Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  The American Midwest is an area that stretches over huge distances. Yet it seems that the Norwegian language in this whole area has some similarities, particularly at the lexical level. Comparisons of three types of ...
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Tilgjengeliggjort med tillatelse fra Novus Forlag.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2008)
  Tilgjengeliggjort med tillatelse fra forlaget.
 • Johannessen, Janne Bondi (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Artikkelen viser at Oslo-språket representert ved folkemålet har forandret seg betydelig på to hundre år. Både fonologi, morfologi og inventaret av funksjonsord har endret seg, og særlig på de to sistnevnte områdene har ...
 • Johannessen, Janne Bondi (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2008)
  Tilgjengeliggjort med tillatelse fra forlaget.
 • Johannessen, Janne Bondi; Julien, Marit; Lødrup, Helge (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  At eierskap kan uttrykkes på flere måter i språk, er kjent, og også at ulike typer eierskapsrelasjoner uttrykkes ulikt innenfor ett og samme språk. Imidlertid finnes det noen misoppfatninger når det gjelder norsk, som at ...
 • Johannessen, Janne Bondi (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  The prescriptive infinitive can be found in the North Germanic languages, is very old, and yet is largely unnoticed and undescribed. It is used in a very limited pragmatic context of a pleasant atmosphere by adults towards ...
 • Johannessen, Janne Bondi (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2008)
  The paper describes and discusses a demonstrative that has received little attention in the literature. The demonstrative can be found in many of the Scandinavian languages and dialects, and seems to be most frequent and ...