Hide metadata

dc.contributor.authorBusengdal, Helene Sommerset
dc.date.accessioned2021-03-23T23:01:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBusengdal, Helene Sommerset. En klimastrategi for halvparten av Norges klimagassutslipp. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/84655
dc.description.abstractVåren 2017 lanserte Solberg-regjeringen Stortingsmelding 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid. Dette er den niende stortingsmeldingen om klima, men den første som kun omtaler halvparten av Norges klimagassutslipp. Derfor undersøker denne studien hva som kan forklare beslutningen om å utelate de kvotepliktige sektorene petroleum, energiintensiv industri og stasjonær kraftproduksjon fra regjeringens klimamelding (Meld. St. 41 2016-2017). Europeiseringslitteratur og historisk institusjonalisme anvendes som teoretiske forklaringsperspektiver, for å undersøke hvordan og hvorvidt EU, tidligere klimapolitiske vedtak og relevante beslutningstakere har påvirket utfallet av beslutningsprosessen. Videre benyttes prosessporing til å analysere et omfattende skriftlig kildemateriale, samt elleve transkriberte intervjuer. Studien finner at norske beslutningstakere har fortolket og tilpasset rammeverket fra EU, sånn at det skal passe den norske konteksten. Slik ble det mulig for regjeringen å fjerne de kvotepliktige sektorene fra klimameldingen.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleEn klimastrategi for halvparten av Norges klimagassutslippnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-03-24T23:01:14Z
dc.creator.authorBusengdal, Helene Sommerset
dc.date.embargoenddate2021-12-14
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-87296
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84655/1/Helene-S--Busengdal_Masteroppgave-h-sten-2020.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata