Hide metadata

dc.date.accessioned2021-03-12T21:35:29Z
dc.date.available2021-03-12T21:35:29Z
dc.date.created2021-01-11T12:07:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationFiskerstrand, Beate . Certepartiers tredjepartsbeskyttelse Sjørettslig særregulering i unødig utakt med formuerettslige grunnprinsipper?. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2020, 617-659
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/83962
dc.description.abstractArtikkelen illustrerer at det finnes rettslige spørsmål tilknyttet tredjepartssituasjoner som befinner seg i en gråsone mellom tingsrett, erstatningsrett og kontraktsrett. Problemstillingene i denne gråsonen løses forskjellig fra land til land, avhengig av hvilke svar landene har på formuerettslige grunnlagspørsmål. Samtidig påvirkes internasjonale bransjer av privatrettslige regler i toneangivende land. I denne artikkelen trekkes frem et eksempel på hvordan dette spennet kan lede til at en særregulering vokser frem i utakt med både systeminterne grunnprinsipper og fremmed rett. Eksemplet er registreringsforbudet for certepartier i sjøloven § 20 (1), andre setning. Et tilsvarende registreringsforbud finnes ikke i andre rettighetsregistre. Bestemmelsen har dessuten blitt fortolket dithen at den også innebærer et kontraktuelt naturaloppfyllelsesforbud for certepartier. I stedet for registreringsvern og krav på naturaloppfyllelse, ble det i forarbeidene lagt til grunn at befrakter ville måtte nøye seg med et erstatningskrav mot bortfrakter, samt under omstendighetene et erstatningskrav mot tredjeparter som har kontrahert med bortfrakter og har utvist «grov skyld». I denne artikkelen skal den regulatoriske løsningen i sjøloven problematiseres både fra et systeminternt og et komparativt perspektiv. Det skal drøftes hvorvidt det fremdeles er behov for en slik særregulering. Debatten er dagsaktuell som følge av den nylige revisjonen av skipsregistreringsreglene som åpner for bareboat-registrering i NIS og NOR.
dc.languageNO
dc.titleCertepartiers tredjepartsbeskyttelse Sjørettslig særregulering i unødig utakt med formuerettslige grunnprinsipper?
dc.typeJournal article
dc.creator.authorFiskerstrand, Beate
cristin.unitcode185,12,4,0
cristin.unitnameNordisk institutt for sjørett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode2
dc.identifier.cristin1868851
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for Rettsvitenskap&rft.volume=&rft.spage=617&rft.date=2020
dc.identifier.jtitleTidsskrift for Rettsvitenskap
dc.identifier.startpage617
dc.identifier.endpage659
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-3096-2020-05-02
dc.identifier.urnURN:NBN:no-86696
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0040-7143
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/83962/5/TFR%2Bendelig%2Bmanuskript.m.doi%2BSPR%25C3%2585KVASKET%2B%25281%2529%2B%25281%2529.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata