Hide metadata

dc.date.accessioned2021-02-18T20:01:38Z
dc.date.available2021-02-18T20:01:38Z
dc.date.created2021-01-31T12:28:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPettersen, Tove . Den gamle (mannen) som Den andre. Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn. Norsk Filosofisk tidsskrift. 2020, 55(4), 224-241
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/83415
dc.description.abstractI Alderdommen (1970) fremsetter Simone de Beauvoir en filosofisk analyse av alderdom og eldre menneskers situasjon, og hevder at behandlingen de får er «skandaløs»; samfunnet «returnerer dem som en vare det ikke lenger er bruk for». Hun tilkjennegir et like stort engasjement mot den urett som eldre utsettes for som hun gjør i Det annet kjønn (1949) når det gjelder undertrykkelsen av kvinner. Likevel påstår Beauvoir at alderdommen først og fremst er et problem for mannen, og det har blitt hevdet at Alderdommen er et verk om aldersdiskriminering hvor mannens aldringsprosess gjøres til norm – ikke et feministisk verk på linje med Det annet kjønn. I denne artikkelen argumenterer Tove Pettersen for at det nettopp er den feministiske filosofien Beauvoir utvikler i Det annet kjønn som ligger til grunn for hennes undersøkelser av undertrykkelse og diskriminering av eldre. I tillegg demonstrerer Beauvoirs omfattende analyse av alderdommen at hverken alder eller kjønn kan studeres uavhengig av hverandre. Alder og kjønn virker sammen, og må ses i lys av den situasjon disse fenomenene fremtrer i hvor også klasse er av stor betydning. Alderdommen kan derfor leses som et verk hvor Beauvoir viser hvordan ulike former for undertrykkelse virker sammen og bidrar til marginalisering og diskriminering av eldre.
dc.description.abstractIn The Coming of Age (1970), Simone de Beauvoir presents a philosophical analysis of old age and the elderly’s situation, and claims that the treatment they receive is “scandalous”; society ‘returns them as a commodity that is no longer needed.’ She exhibits the same level of commitment regarding the injustice to which the elderly are exposed as she does in The Second Sex (1949) when it comes to the oppression of women. Nevertheless, Beauvoir claims that old age first and foremost is a problem for men, and it has been argued that The Coming of Age is a work on age discrimination where the male aging process is made the norm – not a feminist work on par with The Second Sex.article, Tove Pettersen argues that it is precisely the feminist philosophy that Beauvoir develops in The Second Sex that enables her to analyze the oppression and discrimination of the elderly. Additionally, Beauvoir's comprehensive analysis of old age demonstrates that neither age nor gender can be studied independently. Age and gender intersect, and must be be seen in light of the situation in which class is of great importance. Thus, The Coming of Age can be read as a work in which Beauvoir shows how different forms of oppression work together and contribute to the marginalization and discrimination of the elderly.
dc.languageNO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleDen gamle (mannen) som Den andre. Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn
dc.title.alternativeENEngelskEnglishThe old (man) as the Other. Feminist philosophy and method in Simone de Beauvoir’s The Coming of Age and The Second Sex
dc.typeJournal article
dc.creator.authorPettersen, Tove
cristin.unitcode185,29,12,0
cristin.unitnameSenter for tverrfaglig kjønnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1883691
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Norsk Filosofisk tidsskrift&rft.volume=55&rft.spage=224&rft.date=2020
dc.identifier.jtitleNorsk Filosofisk tidsskrift
dc.identifier.volume55
dc.identifier.issue04
dc.identifier.startpage224
dc.identifier.endpage241
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2020-04-02
dc.identifier.urnURN:NBN:no-86167
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0029-1943
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/83415/2/den_gamle_mannen_som_den_andre.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International