Hide metadata

dc.date.accessioned2021-02-05T12:34:14Z
dc.date.available2021-02-05T12:34:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/82916
dc.description.abstractUtgravningsprosjektet rv. 3/25 ble gjennomført i perioden 2015–2019. Statens vegvesen finansierte prosjektet, som er utført av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. 79 kulturminneområder fra yngre steinalder til middelalder ble undersøkt, og det er generert omfattende data som vil være viktige for å belyse disse periodene i Sørøst-Norge, men som også har relevans for kulturhistorien langt utenfor regionens grenser. Denne publikasjonen markerer avslutningen av forvaltningsprosjektet rv. 3/25. Gjennom utgravningene, etterarbeidet og rapportskrivingen har prosjektets stab arbeidet med å legge til rette for at datamaterialet kan skape grunnlag for videre forskning. Prosjektets data inngår allerede i vitenskapelige arbeider, og vi håper at denne publikasjonen vil være et ytterligere bidrag til å realisere det vitenskapelige potensialet som ligger i det fremgravde materialet. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.en_US
dc.description.abstractOrginal versjon Ingen vei utenom: Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet DOI https://doi.org/10.23865/noasp.97
dc.language.isonoen_US
dc.relation.ispartofVaria KHM http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleIngen vei utenom: Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandeten_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorRødsrud, Christian Løchsen
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.creator.authorStamnes, Arne Anderson
dc.creator.authorBergstøl, Jostein
dc.creator.authorEriksen, Kristin
dc.creator.authorGundersen, Ingar M.
dc.creator.authorJouttijärvi, Arne
dc.creator.authorKile-Vesik, Jakob
dc.creator.authorLarsen, Jan-Henning
dc.creator.authorLinderholm, Johan
dc.creator.authorMikkelsen, Peter Hambro
dc.creator.authorPost-Melbye, Julian
dc.creator.authorRundberget, Bernt
dc.creator.authorRøstad, Ingunn M.
dc.creator.authorSkogheim, Vegard
dc.creator.authorMelgaard, Hilde Marie Sømme
dc.creator.authorWinther, Torgeir
dc.identifier.urnURN:NBN:no-85715
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/82916/1/CappelenDamm_Rv3_25.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata