Hide metadata

dc.contributor.authorAsp, Kristoffer Stavnes
dc.date.accessioned2021-01-19T23:46:24Z
dc.date.available2021-01-19T23:46:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAsp, Kristoffer Stavnes. Autisme og utviklingshemming: sammenhengen mellom psykiske tilleggslidelser og utfordrende atferd.. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/82383
dc.description.abstractForfattere: Kristoffer Stavnes Asp og Ole Tobias Bjellaanes Reistad. Tittel: Autisme og utviklingshemming: sammenhengen mellom psykiske tilleggslidelser og utfordrende atferd. Veiledere: Sissel Berge Helverschou (hoved-) og Annika Maria D Melinder (biveileder) Problemstilling: Hva er sammenhengen mellom utfordrende atferd (UA) og psykiske lidelser hos personer med autismespekterforstyrrelse (ASF) og psykisk utviklingshemming (PU), og arter den seg annerledes avhengig av alvorlighetsgrad av psykiske lidelser? Bakgrunn: De siste årene har det blitt mer oppmerksomhet rundt psykiske lidelsers relasjon til UA hos personer med ASF og PU, men sammenhengen mellom UA og psykiske lidelser synes å være uavklart og komplisert. Metode: Studien benytter data fra AUP-multisenterstudien, et stort forskningsprosjekt som har samlet data siden 2010 med planlagt datainnsamling ferdig i løpet av 2020. Personer (henvist til ett av åtte fagmiljøer) med ASF og PU, fra 14 år og opp er inkludert. Måleinstrumentene Aberrant Behaviour Checklist (ABC) og Psychopathology in Autism Checklist (PAC) ble benyttet for å måle henholdsvis UA og psykiske lidelser (psykose, tvang, depresjon, angst). Grad av PU ble kategorisert i enten lett/moderat eller alvorlig/dyp. Samtlige deltakere er diagnostisert med både ASF og PU. Det er benyttet multippel regresjonsanalyse for å se på den generelle sammenhengen mellom psykiske symptomer og UA, og en ikke-parametrisk test som heter Kruskal-Wallis, for å se på sammenhengen mellom alvorlighetsgrad av psykiske lidelser og UA. Resultater: Det ble funnet en sammenheng mellom symptomer på psykiske tilleggslidelser (målt ved PAC) og grad av UA (målt med ABC). Analysene viste ingen modererende effekt av grad av PU på psykiske symptomers sammenheng med UA. Flere komorbide lidelser samtidig, definert som alvorlig psykiske lidelse, hadde en signifikant sammenheng med UA, i motsetning til ingen eller moderat psykisk lidelse. Samtlige mål på UA hadde signifikant sammenheng med alvorlighetsgrad av psykiske tilleggslidelser. Konklusjon: Identifisering av psykiske tilleggslidelser hos personer med ASF og PU er viktig og behandling er tilgjengelig.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleAutisme og utviklingshemming: sammenhengen mellom psykiske tilleggslidelser og utfordrende atferd.nob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2021-01-19T23:46:24Z
dc.creator.authorAsp, Kristoffer Stavnes
dc.identifier.urnURN:NBN:no-85264
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/82383/1/Hovedoppgave_H2020_Kristoffer-Asp-og-Ole-Tobias-Reistad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata