Hide metadata

dc.date.accessioned2021-01-13T11:56:52Z
dc.date.available2021-01-13T11:56:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/82173
dc.description.abstractI løpet av en dag gjennomførte representanter fra KHM og Hedmark fylkeskommune en sikringsundersøkelse av et jernutvinningsanlegg som var skadet i forbindelse med bygging av skianlegg. Det ble dokumenter to kullgroper og to slagghauger, samt en mindre haug/slaggansamling. Det ble ikke påvist noen ovn eller tuft. Hele området var tidligere skadet som følge av hogst/markberedning. Undersøkelsen omfattet en enkel dokumentasjon ved hjelp av prøvestikk med jordbor og spade, tegning, foto og innmåling med GPS. Et profil ble renset fram i kanten av en skadet slagghaug, og kullprøver ble tatt fra denne og fra en skadet kullgrop. Det er ikke utført radiologisk datering av prøvene. Anlegget representerer minst ett jernutvinningsanlegg fra yngre jernalder/middelalder.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernvinneanlegg. Løten allmenning, 273/220, Løten kommune, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorBerg-Hansen, Inger Marie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-85090
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/82173/1/Rapport_L%C3%B8ten_Allmenning_gnr273.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata