Hide metadata

dc.date.accessioned2021-01-12T20:01:21Z
dc.date.available2021-01-12T20:01:21Z
dc.date.created2020-02-27T22:40:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNielsen, Harriet Bjerrum . Spenningen mellom seksualisering og infantilisering. Tidsskrift for ungdomsforskning. 2020, 1(1), 73-79
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/82145
dc.description.abstractKjønn har skiftet beite i vår tid. I løpet av de siste 50 årene har kjønn flyttet seg fra primært å uttrykke seg gjennom utdanning, arbeidsdeling, økonomi og politikk, til å uttrykke seg gjennom kropp og seksualitet. Dette er selvfølgelig en altfor grov generalisering ettersom økonomien fortsatt preges av en ganske sterk kjønnsulikhet, og ettersom kropp og seksualitet alltid har vært et viktig domene for kjønn, ikke minst i ungdomsalderen. Og det er det faktisk på tvers av kulturer, om enn i noe ulik form og med noe ulik vekt. Likevel vil jeg benytte meg av denne brede pensel for å tegne opp rammeverket for en analyse av ungdom, kropp og kjønn i senmoderniteten. Jeg vil altså hevde at mens arbeid og omsorg har beveget seg mot avkjønning de siste par generasjoner, har kropp og seksualitet blitt rekjønnet og blitt viktigere som bærer av kjønn. I en situasjon hvor presset på skole og utdanning samtidig har økt for begge kjønn gir dette seg noen særlige utslag. Det jeg især vil trekke frem her er spenningen mellom økt seksualisering på den ene siden og økt infantilisering på den andre siden.
dc.languageNB
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversitetet
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleSpenningen mellom seksualisering og infantilisering
dc.typeJournal article
dc.creator.authorNielsen, Harriet Bjerrum
cristin.unitcode185,29,12,0
cristin.unitnameSenter for tverrfaglig kjønnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1798284
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for ungdomsforskning&rft.volume=1&rft.spage=73&rft.date=2020
dc.identifier.jtitleTidsskrift for ungdomsforskning
dc.identifier.volume1
dc.identifier.issue01
dc.identifier.startpage73
dc.identifier.endpage79
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2020-01-06
dc.identifier.urnURN:NBN:no-85067
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1502-7759
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/82145/1/2020%2BSpenningen_mellom_seksualisering_og_infantilisering.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International