Hide metadata

dc.date.accessioned2020-12-16T15:25:41Z
dc.date.available2020-12-16T15:25:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/81657
dc.description.abstractTema og problemstilling Dette forbedringsprosjektet omhandler bruken av budesonid som langtidsbehandling hos pasienter med Mb. Crohns ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik. Formålet med prosjektet er å finne ut hvordan man kan optimalisere bruk av budesonid etter gjeldende internasjonale og nasjonale retningslinjer for å sikre sykdomskontroll samtidig som man unngår unødvendige bivirkninger. Kunnskapsgrunnlag Vi har gjennomført et pyramidesøk i McMaster Plus for å kartlegge kunnskapsgrunnlaget vedrørende langtidsbehandling med Budesonid i behandling av Mb. Crohns. Det ble definert et PICO-spørsmål, søkeord ble valgt på grunnlag av problemstillingen og inklusjons-/eksklusjonskriterier ble definert for å generere relevante treff. Oppsummert viser kunnskapsgrunnlaget at budesonid er effektiv for induksjon av remisjon, og har en viss effekt som vedlikeholdsbehandling ved å forsinke tilbakefall av sykdom, men denne effekten avtar dess lenger man anvender medikamentet. Således kan effekten ikke veie opp mot medikamentets ugunstige bivirkningsprofil på lang sikt, og anbefalingen er dermed at man bør trappe ned og seponere medikamentet innen 12 uker. Dagens praksis, mål, tiltak og kvalitetsindikatorer Etter kartlegging ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik, viser denne at pasienter med Crohns kan bli stående på budesonid over 12 uker. Som kunnskapsgrunnlaget viser, er ikke dette hensiktsmessig. Etter vår vurdering skyldes dette avviket hovedsakelig mangel på lokale retningslinjer og nedtrappingsplan av budesonid, stor turnover av leger på avdelingen og for lite tilstedeværelse av overleger på poliklinikken som følger opp pasientgruppen. Den viktigste kvalitetsindikatoren er antall pasienter som bruker budesonid > 3 mnd. Prosess, ledelse og organisering Utgangspunktet for implementering av endringer i organisasjonen bygger på Kotters åtte råd for implementering og PUKK-sirkelen. I tillegg har vi gjennomført et grundig intervju med sykehusdirektøren ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik, som danner et noe mer praktisk og erfaringsbasert bakteppe for denne delen. Konklusjon Vi mener det er anbefalt at det innføres lokale retningslinjer for behandling av Crohns sykdom og at opplæringen rundt disse styrkes, at pasientgruppen kontrolleres hyppigere på poliklinikken og at det fokuseres mer på nedtrappingsplan ved behandling med budesonid. Disse tiltakene til sammen vil kunne føre til at færre pasienter med Crohns sykdom behandles med budesonid i > 3 måneder, færre bivirkninger og mer korrekt bruk av steroider på riktig indikasjon.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleBruk av Budesonid som vedlikeholdsbehandling for Crohns sykdom: Hvordan unngå unødvendige bivirkninger og sikre riktig langtidsbehandling ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøviken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorBrørvik, Maria
dc.creator.authorNore, Kristin
dc.creator.authorOlafsson, Jonatan
dc.creator.authorOldeide, Marte
dc.creator.authorSveen, Simen
dc.creator.authorØkland, Odysseas
dc.identifier.urnURN:NBN:no-84715
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81657/1/K12-KLOK.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81657/2/K12-KLOK-vedlegg-1.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81657/3/K12-KLOK-vedlegg-2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata