Hide metadata

dc.date.accessioned2020-12-11T12:02:10Z
dc.date.available2020-12-11T12:02:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/81583
dc.description.abstractTelemark fylkeskommune registrerte i 2006 to steinalder lokaliteter på Tangvall Nedre i Bamble kommune. I forbindelse med et nytt tiltak i området ble de to antatte mellomneolittiske lokalitetene undersøkt av Kulturhistorisk museum i 2016. På den nordligste lokaliteten ble gjort 1236 funn av flint, ett av bergkrystall, mens det det på den sørligste lokaliteten ble gjort 96 funn, samtlige av flint. I funnmaterialet fra begge lokalitetene er det sylindrisk teknikk som dominerer. Lokalitetene gav et relativt stort utvalg flekker som var videre bearbeidet til tangepilspisser av A-typen. En ny strandlinjekurve, utarbeidet for utgravningsprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal, viser at lokalitetene tidligst kan ha vært i bruk i siste halvdel av tidligneolitikum. Mengden og spredningen av patinert flint på lokalitet 1 tyder på at var strandbunden når den var i bruk. Prosjektleder: Per Persson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleTo steinalderlokaliteter fra tidligneolitikum. Tangvall nedre, 38/1, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorStokke, Jo-Simon F.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-84655
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81583/1/RPT_T_Bamble_LangbakkenTangvall_280217.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata