Hide metadata

dc.date.accessioned2020-12-01T15:59:18Z
dc.date.available2020-12-01T15:59:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/81319
dc.description.abstractTema/problemstilling: Supraventrikulære takykardier (SVT) er definert som takyarytmier som utgår fra atrialt/atrioventrikulært nodalt vev med en frekvens over 100 slag/minutt. Behandlingsmålet er konvertering til sinusrytme, og kan utføres ved hjelp av vasovagale manøvre, medikamentell behandling eller elektrokonvertering. Studier har sammenlignet standard Valsalvas manøver og modifisert Valsalvas manøver, og viser en signifikant bedre effekt ved bruk av sistnevnte. Ettersom modifisert Valsalvas manøver ikke brukes ved akuttmottaket ved Ullevål sykehus, ønsker vi å undersøke om metoden bør implementeres i behandlingsalgoritmen for SVT ved dette mikrosystemet. Kunnskapsgrunnlag: Kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er begrenset til to kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier, hvorav den ene er bakgrunn for retningslinjer fra UpToDate. Resultatene fra disse studiene viser en økning i andel pasienter med SVT som konverteres til sinusrytme ved bruk av modifisert Valsalvas manøver (43%/46%) sammenlignet med standard Valsalvas manøver (17%/16%). Dagens praksis, tiltak og indikatorer: Lokale retningslinjer ved Ullevål sykehus foreslår carotismassasje eller adenosin intravenøst som behandling ved SVT. I praksis forekommer også bruk av andre vagale manøvre, blant annet standard Valsalvas manøver. Vi anbefaler å innføre en ny behandlingsalgoritme for SVT som blant annet inkluderer modifisert Valsalvas manøver. Ved implementering av nye retningslinjer bør man sikre tilstrekkelig informasjonsspredning og kursing av ansatte. Vi foreslår også tre kvalitetsindikatorer som kan måle effekten av å innføre modifisert Valsalvas manøver. Prosess, ledelse og organisering: Det bør etableres en konkret tidsplan og en arbeidsgruppe som er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Vi foreslår bruk av “modell for kvalitetsforbedring” fra Folkehelseinstituttet som baserer seg på å forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp. Prosjektgruppen er ansvarlig for kontinuerlig evaluering underveis. Diskusjon/konklusjon: Vi konkluderer med at det vil være hensiktsmessig å innføre modifisert Valsalvas manøver i behandling av SVT ved Ullevål sykehus. Dette er i henhold til anbefalinger fra UpToDate. Da det ikke er dokumentert noen bivirkninger eller risiko ved metoden ser vi ingen grunn til at dette ikke kan forsøkes før medikamentell behandling.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av modifisert Valsalvas manøver i behandling av supraventrikulære takykardier. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttmottaket, Ullevål sykehusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorSteenfeldt-Foss, Ingrid
dc.creator.authorJegerud, Martine
dc.creator.authorLystrup, Aina
dc.creator.authorLeirtun, Magnus
dc.creator.authorIshtiaq, Usman
dc.identifier.urnURN:NBN:no-84403
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81319/1/K8-KLOK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata