Hide metadata

dc.date.accessioned2020-11-30T12:48:38Z
dc.date.available2020-11-30T12:48:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/81208
dc.description.abstractPreeklampsi er en svangerskapskomplikasjon som gir økt risiko for mortalitet og morbiditet hos mor og barn. I 2020 lagde Norsk Gynekologisk Forening (NGF) nye retningslinjer som anbefaler profylaktisk acetylsalisylsyre (ASA) til gravide med høy risiko for preeklampsi. Formålet med denne oppgaven er at indikasjon for ASA skal vurderes hos flere av de gravide ved Gjøvik legesenter. Vi har inkludert fem retningslinjer og en systematisk oversikt. Cochrane fant at ASA ga 16 færre med preeklampsi pr 1000 gravide. Retningslinjene anbefaler ASA-profylakse til gravide med høy risiko for preeklampsi. Tre av dem angir en sterk anbefaling. Anbefalt ASA-dosering varierer fra 60-150 mg. Det anbefales at behandlingen startes i uke 11-14 eller 12-16. Fastlegene ved Gjøvik legesenter kartlegger i dag ikke risikofaktorene for preeklampsi systematisk, de kjenner heller ikke til profylaktisk ASA-behandling. Vi ønsker at flere gravide skal vurderes for denne behandlingen ved å innføre tiltakene internundervisning, journalmal og et pasientsskjema. Pasienten fyller ut skjemaet før timen, legen krysser så av på skjemaet for om ASA er indisert. Utfylte skjemaer brukes for å måle andelen gravide som vurderes for ASA-behandling, hvilket er vår kvalitetsindikator. For å sikre at prosjektet blir gjennomført systematisk vil vi bruke kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring. Modellen deler kvalitetsarbeidet inn i 5 faser; forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp. Målet vårt er at 90% av gravide på Gjøvik legesenter skal vurderes for ASA-profylakse ved prosjektets slutt (9 måneder). Vi konkluderer med at det kunnskapsbaserte grunnlaget for profylaktisk ASA er sterkt, og at det er problematisk at få gravide vurderes for behandlingen. Da tiltakene er enkle og lite ressurskrevende, anses kvalitetsforbedringsprosjektet gjennomførbart.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleASA-profylakse hos gravide med høy risiko for preeklampsien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorBergheim, Hanna
dc.creator.authorFlokkmann, Julie
dc.creator.authorHoltan-Hartwig, Ingvild
dc.creator.authorLie, Sole Lindvåg
dc.creator.authorMartha Etchell Nieuwenhuijs, Emily
dc.identifier.urnURN:NBN:no-84293
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81208/1/K5-KLOK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata