Hide metadata

dc.date.accessioned2020-11-13T19:23:52Z
dc.date.available2020-11-13T19:23:52Z
dc.date.created2020-10-15T07:55:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/81035
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver kortfattet hvordan to naturtypekart ved Finse ble lagd. Resultatene er lagt fram i form av kart og tabeller, samt tekst som beskriver naturtypenes økologi. Arealdekkende naturtypekart etter NiN generaliserer og gjengir de økologiske strukturene i landskapet. Slike kart kan dekke mange formål, men i denne sammenheng er det særlig to som har vært viktig: 1) kartene kan inngå i opplæringen av nye kartleggere og 2) de kan inngå i forskningen som skjer på Finse. To områder på Finse i Vestland er kartlagt etter Natur i Norge sin veileder for kartlegging i målestokk 1:5000 (Bryn m. flere 2018). Det ene området ligger sentrert rundt flux-tårnet til Meteorologisk Institutt ved Høyfjellsøkologisk stasjon (0.76 km2). Det andre området ligger på Vesle Hansbunuten (1 km2), rett sør for Finsefetene. Til kartlegging i felt har vi brukt nye ortofoto fra Norge Digitalt, dronefoto og feltbrett med tilrettelagt oppsett i QGIS. Oppsettet følger systemet for undervisning ved Universitetet i Oslo som er tilgjengelig på GitHub (Horvath m. flere 2019). Begge kartene er digitalt tilgjengelige i GitHub.
dc.languageNO
dc.publisherNaturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
dc.titleKartlegging av NiN naturtyper i målestokk 1:5000 rundt flux-tårnet og på Hansbunuten, Finse (Vestland)
dc.typeResearch report
dc.creator.authorBryn, Anders
dc.creator.authorHorvath, Peter
cristin.unitcode185,28,8,1
cristin.unitnameGeo-økologisk forskningsgruppe
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1839710
dc.identifier.pagecount28
dc.identifier.urnURN:NBN:no-84120
dc.type.documentForskningsrapport
dc.source.isbn978-82-7970-122-4
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81035/2/Bryn-Horvath_Finse-NiN-kart_NHM_Rapport_96_2020.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata