Hide metadata

dc.contributor.authorStolinski, Hanne Sofie
dc.date.accessioned2020-09-28T23:50:07Z
dc.date.available2020-09-28T23:50:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationStolinski, Hanne Sofie. «Kjøttvekt» som rår eller planer som består? Konflikthåndtering i temporære organisasjoner i fravær av autoritet og hierarki. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/80105
dc.description.abstractSammendrag Hvordan løses konflikter i temporære organisasjoner hvor det er manglende hierarkiske strukturer og autoritetslinjer? I økende grad kommer ulike aktører sammen for å løse unike og komplekse oppgaver som ikke kan løses alene og oppretter en temporær organisasjon, som slutter å eksitere når oppgaven er løst. Organisasjonene har derfor en tidslinje fra fødsel til død, og skiller seg ut fra tradisjonelle organisasjoner. I en slik konstellasjon øker sjansen for at det oppstår konflikter ettersom partene har ulike «hjem» og derfor gjerne ulike interesser og tolkninger til målet. Partene preges også av en dual lojalitet til den temporære organisasjonen og hjem-enheten. Dette øker sjansen for uenigheter og konflikter ettersom partene samtidig er gjensidig avhengige av hverandre som følge av den unike oppgaven som skal løses. Problemet er at samtidig som slike aktører er mer utsatt for konflikter er det ingen overordnende mekanismer som kan løse konfliktene. Slik er det er åpent for hvordan konflikter blir håndtert. En annen kontekst som også er preget av manglende hierarkiske strukturer og autoritetslinjer og samtidig er gjensidig avhengige er parter i internasjonale relasjoner. I denne konteksten er det en bred teori om at asymmetri og kompleksitet har betydning for konflikter og forhandlinger mellom partene. Med bakgrunn i dette er følgende problemstilling utformet: Har symmetri og kompleksitet betydning for konflikthåndtering i temporære organisasjoner? Fellesnemnder i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform har er et eksempel på samarbeid mellom autonome parter uten hierarkiske styringsstrukturer, som er gjensidig avhengige som følge av oppdraget om å samordne og forberede lokale sammenslåingsprosesser. Ved å kjenne til de 47 fellesnemndenes sammensetning i lys av symmetri og kompleksitet undersøker jeg problemstillingen gjennom et most similar system design. Basert på funn fra 10 informantintervju og dokumentstudier fra fellesnemnda for nye Midt-telamark og nye Stavanger finner jeg at støtte for at autonome parter som samarbeider om en felles oppgave under manglende styringsstrukturer vil håndtere konflikter ulikt som følge av grad av asymmetri og kompleksitet. Jeg finner videre et interessant funn som tyder på at symmetri og kompleksitet i en temporær organisasjon kan ha betydning for hvor forpliktene den temporære organisasjonen vil være til planer vedtatt i den konstituerende fasen for en temporær organisasjon.nob
dc.language.isonob
dc.subjectkonflikthåndtering
dc.subjectfellesnemnd
dc.subjectkommunereform
dc.subjectTemporære organisasjoner
dc.subjectkonflikter
dc.title«Kjøttvekt» som rår eller planer som består? Konflikthåndtering i temporære organisasjoner i fravær av autoritet og hierarkinob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-29T23:48:23Z
dc.creator.authorStolinski, Hanne Sofie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-83210
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/80105/1/STV4992-Masteroppgave-Hanne-Sofie-Stolinski-v-ren-2020.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata