Hide metadata

dc.contributor.authorWeinstock, Nicolai Fredrik
dc.date.accessioned2020-09-28T23:49:33Z
dc.date.available2020-09-28T23:49:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationWeinstock, Nicolai Fredrik. Et endret nordisk balansepunkt?: Endringer i Sveriges og Finlands forsvarssamarbeid og forsvarstenkning etter 2014. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/80088
dc.description.abstractDen russiske anneksjonen av Krim i 2014 markerte et omfattende forsvarspolitisk skifte for Sverige og Finland og det vestlige sikkerhetsfelleskapet. Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som undersøker hvorfor Sverige og Finland har intensivert sitt forsvarssamarbeid med vestlige stater og institusjoner i tidsperioden 2014-2018. Empirigrunnlaget for denne studien er offentlige dokumenter, sekundærlitteratur og semi-strukturerte intervjuer. Basert på dette datamaterialet utføres det en teoriledet analyse av forsvarssamarbeidene i lys av trusselbalanseteorien og konstruktivismen. Det teoretiske rammeverket fremhever materielle og idémessige faktorer. I oppgavens analysedel viser jeg hvordan Russland har blitt oppfattet som en nasjonal sikkerhetsutfordring, som overgår Sveriges og Finlands forsvarsevne. Dette har medført en tilpasningsstrategi med vekt på å intensivere forsvarssamarbeid med forsvarspartnere som kan sende militær assistanse ved behov. Samtidig har Sverige og Finland blitt mer strategisk interessante for de samme vestlige forsvarspartnere, som deler bekymringen for den russiske militære atferden. Intensiveringen av forsvarssamarbeidet var dermed et resultat av en gjensidig motivasjon for å balansere mot Russland. Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 ble også sterkt preget av tidligere relasjoner mellom aktørene. Gjennom sosialisering og felles erfaringer har Sverige og Finland både tilegnet seg en sterkere gruppetilhørighet med vesten og en rolle som viktige forsvarspartnere. Dette har også endret landenes sikkerhetsidentitet, fra å forfekte nøytralitet til økt vektlegging av vestlig og internasjonalt samarbeid. Den endrede sikkerhetsidentiteten medførte trolig en endret utforming av forsvarspolitikken etter 2014, som fremhevet vestlig forsvarssamarbeid som en viktig del av den nasjonale forsvarsstrategien i Sverige og Finland.nob
dc.language.isonob
dc.subjectSverige
dc.subjectFinland
dc.subjectsikkerhetsidentitet
dc.subjecttrusselbalanseteorien
dc.subjectForvarssamarbeid
dc.titleEt endret nordisk balansepunkt?: Endringer i Sveriges og Finlands forsvarssamarbeid og forsvarstenkning etter 2014nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-29T23:47:59Z
dc.creator.authorWeinstock, Nicolai Fredrik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-83207
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/80088/1/Masteroppgave_Nicolai_Fredrik_Weinstock.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata